Prevádzkovateľom internetového obchodu Easyweding.sk a Easyparty.sk(ďalej len "Obchod") je Easywedding, s.r.o., Kazanská 56, 821 06 Bratislava, IČO: 46 968 270 DIČ: 2023 677 326, IČ DPH: SK2023 677 326.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov.

A preto:

My, Easywedding, s.r.o. , prehlasujeme, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade:

1. so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. s GDPR (General Data Protection Regulation) európskym nariadením č. 2016/679

3. v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.

 

Na našom eshop easywedding.sk a easyparty.sk nieje potrebné sa registrovať. Ak ste však firma/živnostník ponúkame Vám možnosť registrácie na našom eshope. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás.

Aké údaje zhromaždujeme?

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami) ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

 

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Moje Konto. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu zneaktívnené a údaje budú vymazané.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s číslom Vašej objednávky (aby sme vedeli platbu identifikovať). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie).

 

Komu Vaše údaje poskytujeme?

SK NIC.sk, Facebook, Kurierska spoločnosť DPD, Google Analytics, Exweb - tvorca webstránok.

 

Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Ako môžete uchovávanie Vašich údajov ovplyvniť?

V prípade bezpečnostného incidentu (strata či krádež údajov) budete o ňom informovaný v rozsahu zoznamu údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a bude nahlásený Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín od zistenia incidentu.