Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

 

Každú objednávku sa snažíme vybaviť s najvyššou starostlivosťou a poskytovať Vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia, a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že sa niečo pokazí. Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste si u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si naše reklamačné pravidlá.

 

Záručná doba a reklamácie tovaru

 

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Easywedding.sk a Easyparty.sk je štandartne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru najmenej 12 mesiacov. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej spotreby) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace, v prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky vyplnením reklamačného formulára, e-mailom na adresu info@easywedding.sk alebo, info@easyparty.sk, či telefonicky v pracovné dni na +421 (0) 910 933 818. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. 

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar odporúčame zabaliť do pôvodného balíka, do ktorého pribalíte aj kópiu daňového dokladu (faktúra) s dokladom o odstúpení od zmluvy, ktorý sme Vám poslali spolu s tovarom.

 

Reklamovaný tovar, prosím pripravíte na prevzatie kuriérom. Za vrátenie tovaru NEPLATÍTE. V dohodnutom dni, si príde kuriér prevziať od Vás balík. Postará sa tiež aj o označenie, a následné zaslanie k nám. Tovar môžete odovzdať osobne aj u nás na prevádzke: Kazanská 56, 821 06 Bratislava vo vopred dohodnutom čase.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie: V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

 

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Pri tovare, ktorý je vo výpredaji nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 30 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru a určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. personalizácia tovaru)

 

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete vytlačiť a doplniť potrebné informácie). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých tovarov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Easywedding, s.r.o., Kazanská 56, 821 06 Bratislava.

Priame náklady na vrátenie tovaru, teda zabalenie a poštovné nesieme My. Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník  (teda Vy) zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä poskytnutím zľavy, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru plnom rozsahu, ktorý Vám ponúkame.

 

Pre vyplnenie formulára, kliknite prosím tu.