Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Easywedding, s.r.o. so sídlom Kazanská 56, 821 06 Bratislava, IČO 46 968 270, DIČ: 2023 677 326, IČ DPH: SK2023 677 326, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 86502/B, ďalej len Easywedding.sk, a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Easywedding.sk ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez intetnetový obchod umiestnené na internetovej stránke www.easywedding.sk a www.easyparty.sk

 

Objednávka

 

Pre objednanie tovaru máte možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku nie je potrebná registrácia u nás na stránke. Ak ste firma, ponúkame Vám možnosť registrovať sa u nás na stránke.

Zaregistrovaním totiž získate:

  • nakupovanie so zľavami
  • prehľad všetkých doteraz nakupených veci

 

Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdíte a uskutočníte platbu.

Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaregistrovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky. Súčasťou každej zásielky, ktorú si od nás objednáte, bude aj vytlačený originál faktúry k vašej objednávke. Faktúra zároveň slúži ako záručný list.

Objednávku môžete zrušiť mailom, alebo telefonicky pred jej odoslaním. Urobiť tak môžete telefonicky na čísle +421 (0) 910 933 818 alebo mailom na info@easywedding.sk alebo info@easyparty.sk

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.easywedding.sk alebo www.easyparty.sk

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 

Zrušenie objednávky

 

V prípade, že si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle +421 (0) 910 933 818 alebo mailom na info@easywedding.sk alebo info@easyparty.sk

Ak už bola vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na vami zvolený účet.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, či službu, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia niesme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané tažkosti a výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa nedohodneme na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky vás budeme informovať telefonicky alebo mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny, vám vrátime finančné prostriedky do 14 dní na Vami zvolený účet, pokým sa nedohodneme inak.

 

Platba

 

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH a sú konečné. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Za objednaný tovar môžete platiť nasledovne: ​

  • elektronické bankovníctvo (CardPay, Apple Pay, Google Pay)
  • dobierka

 

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@easywedding.sk alebo info@easyparty.sk

 

Dodacie podmienky

 

Tovar posielame kurierskou spoločnosťou formou balíka alebo balíkovej dobierky. K dodaniu treba pripočítať bežne 1 pracovný deň pre doručenie Kurierskou Službou.

Poplatky za doručenie nájdete v časti Poštovné. Balné nieje spoplatnené.

O tom, že vaša objednávka bola expedovaná, prípadne je pripravená k osobnému odberu u nás na prevádzke, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte prosím, kuriersku spoločnosť, ktorou Vám bol zaslaný balík aj nás.

V prípade doručenia Zásielky mimo SR, je doručenie zvyčajne 1-3 pracovné dní. Ceny poštovného nájdete tu: Poštovné.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj prípade, že neprevezmete tovar alebo odmietnete prevziať tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. V prípade, ak si tovar neprevezmete, alebo sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od vás požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné iba po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Kuriér), alebo nesprávnou adresou prijímateľa. Vlastnícke právo k tovaru získavate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a nahodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky ste povinný skontrolovať si zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru ste opravnení zásielku neprevziať.

 

Záruka

 

Na všetok predávaný tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorý začína plynúť dňom prevzatia tovaru, ak nieje uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby vás kontaktujeme a tovar expedujeme až po vašom súhlase.

Zodpovedáme za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase vašej objednávky,
  • odoslanie tovaru bez závad / okrem použitého tovaru/,
  • dodanie tovaru v množstve a množstve podľa objednávky,
  • priloženie daňového dokladu (faktúry), ak ste si nepriali inak.

 

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

 

Viac informácií a presné podmienky reklamovania tovaru u nás nájdete v časti: Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

 

Ochrana osobných údajov

 

Viac informácií a presné podmienky o osobných údajov, ich spracovaní a ochrane nájdete u nás v časti: Ochrana osobných údajov

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Easywedding.sk a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (objednávkou), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných odchodných podmienok. Spoločnosť Easywedding.sk si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky.

Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke easywedding.sk a easyparty.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 10.12.2018.